top of page
Container Yard
Om forhandlingerne om frihandelsaftalen (FTA) og investeringsbeskyttelsesaftalen (IPA) mellem EU og Indien

I 2022 relancerede Den Europæiske Union (EU) og Republikken Indien formelt forhandlingerne mellem EU og Indien om en afbalanceret, ambitiøs, omfattende og gensidigt gavnlig frihandelsaftale (FTA) og indledte separate forhandlinger om en investeringsbeskyttelsesaftale (IPA). De indledende forhandlinger mellem EU og Indien om en frihandelsaftale blev indledt i 2007, men blev suspenderet i 2013.

 

I overensstemmelse med udtalelserne fra Europa-Kommissionen er det overordnede mål for de nuværende forhandlinger "at maksimere det betydelige handels- og investeringspotentiale mellem EU og Indien". Indien og EU er allerede vigtige handelspartnere. EU er Indiens tredjestørste handelspartner og tegner sig for næsten 11 % af den indiske handel i 2021. Indien er EU’s 10. vigtigste handelspartner med over 2 % af EU's handel i 2021. Liberalisering af handel og investeringer mellem EU og Indien repræsenterer derfor en mulighed for økonomisk vækst og jobskabelse. Ligesom alle EU's frihandelsaftaler forventes denne fremtidige aftale desuden at omfatte ambitiøse og håndhævelige bestemmelser om handel og bæredygtig udvikling og at fremme høje miljø- og arbejdsstandarder i EU og Indien.

Om denne handels- og bæredygtighedsvurdering

Trade Sustainability Impact Assessment er en robust analyse af den potentielle indvirkning, som frihandelsaftalen og investeringsbeskyttelsesaftalen forhandlet mellem Den Europæiske Union og Republikken Indien kan have på økonomien, det sociale liv, miljøet og nydelsen af ​​menneskerettigheder i Indien eller EU (inklusive EU's regioner i den yderste periferi). Vurderingen er baseret på økonomisk modellering, litteraturgennemgang, statistisk dataanalyse og løbende og vidtrækkende høringer af interessenter.

 

Relateret til påvirkningsområderne består analysen af ​​fire bæredygtighedssøjler: økonomisk, social, miljømæssig og den, der er relateret til menneskerettigheder. Derudover giver SIA gennem casestudier en dybdegående analyse af specifikke spørgsmål.

Contact us

If you would like to be informed regularly about the project or get in touch with us, please fill in the contact form.

contact

Project Timeline

JAN 2023

FEB 2023

MAR 2023

MAR - JUL 2023

SEP 2023

SEP 2023

OCT 2023

Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg

Kick off

Inception Report

Civil Society Dialogue

Consultations

Civil Society

Dialogue

Final Report

Project completion

Rocket.jpg

APR 2023

Heatmaps

bottom of page