top of page
Container Yard
Par sarunām par Brīvās tirdzniecības nolīgumu (BTN) un Investīciju aizsardzības nolīgumu (IPA) starp ES un Indiju

2022. gadā Eiropas Savienība (ES) un Indijas Republika oficiāli atsāka ES un Indijas sarunas par līdzsvarotu, vērienīgu, visaptverošu un abpusēji izdevīgu Brīvās tirdzniecības nolīgumu (BTN) un uzsāka atsevišķas sarunas par Investīciju aizsardzības nolīgumu (IPA). Sākotnējās sarunas starp ES un Indiju par brīvās tirdzniecības nolīgumu tika uzsāktas 2007. gadā, taču tās tika apturētas 2013. gadā.

 

Saskaņā ar Eiropas Komisijas paziņojumiem pašreizējo sarunu vispārējais mērķis ir "maksimāli palielināt ievērojamo tirdzniecības un investīciju potenciālu starp ES un Indiju". Indija un ES jau ir nozīmīgi tirdzniecības partneri. ES ir Indijas trešais lielākais tirdzniecības partneris, kas veido gandrīz 11 % no Indijas tirdzniecības 2021. gadā. Indija ir ES 10. nozīmīgākā tirdzniecības partnere, kas veido vairāk nekā 2 % no ES tirdzniecības 2021. gadā. Tirdzniecības un investīciju liberalizācija starp ES un Tāpēc Indija ir iespēja ekonomiskai izaugsmei un darba vietu radīšanai. Turklāt, tāpat kā visos ES brīvās tirdzniecības nolīgumos, šajā turpmākajā nolīgumā ir paredzēts iekļaut vērienīgus un izpildāmus noteikumus par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību un veicināt augstus vides un darba standartus ES un Indijā.

Par šo tirdzniecības un ilgtspējības ietekmes novērtējumu

Tirdzniecības ilgtspējas ietekmes novērtējums ir precīza analīze par iespējamo ietekmi, ko starp Eiropas Savienību un Indijas Republiku apspriestais Brīvās tirdzniecības nolīgums un Investīciju aizsardzības nolīgums varētu atstāt uz ekonomiku, sociālo dzīvi, vidi un cilvēktiesību ievērošanu Indijā vai ES (tostarp ES attālākajos reģionos). Novērtējums balstās uz ekonomisko modelēšanu, literatūras apskatu, statistikas datu analīzi un pastāvīgām un plašām ieinteresēto personu konsultācijām.

 

Saistībā ar ietekmes jomām analīzi veido četri ilgtspējības pīlāri: ekonomiskais, sociālais, vides un ar cilvēktiesībām saistītais. Turklāt, izmantojot gadījumu izpēti, SIA sniedz padziļinātu analīzi par konkrētiem jautājumiem.

Contact us

If you would like to be informed regularly about the project or get in touch with us, please fill in the contact form.

contact

Project Timeline

JAN 2023

FEB 2023

MAR 2023

MAR - JUL 2023

SEP 2023

SEP 2023

OCT 2023

Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg

Kick off

Inception Report

Civil Society Dialogue

Consultations

Civil Society

Dialogue

Final Report

Project completion

Rocket.jpg

APR 2023

Heatmaps

bottom of page