top of page
Container Yard
Over de onderhandelingen over de Vrijhandelsovereenkomst (FTA)
en de Investeringsbeschermingsovereenkomst (IPA)
tussen de EU en India

In 2022 hebben de Europese Unie (EU) en de Republiek India de onderhandelingen tussen de EU en India over een evenwichtige, ambitieuze, alomvattende en wederzijds voordelige vrijhandelsovereenkomst (FTA) formeel nieuw leven ingeblazen en zijn afzonderlijke onderhandelingen over een investeringsbeschermingsovereenkomst (IPA) gestart. De eerste onderhandelingen tussen de EU en India over een vrijhandelsovereenkomst gingen van start in 2007, maar werden in 2013 opgeschort.

 

​In overeenstemming met de verklaringen van de Europese Commissie is het algemene doel van de huidige onderhandelingen "het aanzienlijke handels- en investeringspotentieel tussen de EU en India te maximaliseren". India en de EU zijn al belangrijke handelspartners. De EU is de op twee na grootste handelspartner van India, goed voor bijna 11% van de Indiase handel in 2021. India is de tiende belangrijkste handelspartner van de EU, goed voor meer dan 2% van de EU-handel in 2021. Liberalisering van handel en investeringen tussen de EU en India biedt daarom een kans voor economische groei en het creëren van banen. Bovendien wordt verwacht dat deze toekomstige overeenkomst, zoals alle vrijhandelsovereenkomsten van de EU, ambitieuze en afdwingbare bepalingen inzake handel en duurzame ontwikkeling zal bevatten en hoge milieu- en arbeidsnormen in de EU en India zal bevorderen.

Over deze effectbeoordeling handel en duurzaamheid

Trade Sustainability Impact Assessment is een grondige analyse van de potentiële impact die de vrijhandelsovereenkomst en investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek India zouden kunnen hebben op de economie, het sociale leven, het milieu en het genot van mensenrechten in India of de EU (inclusief de ultraperifere regio's van de EU). De beoordeling is gebaseerd op economische modellen, literatuuronderzoek, analyse van statistische gegevens en voortdurende en brede raadplegingen van belanghebbenden.

 

Met betrekking tot de impactgebieden bestaat de analyse uit vier duurzaamheidspijlers: economisch, sociaal, milieu en die met betrekking tot mensenrechten. Daarnaast biedt de SIA door middel van casestudy's een diepgaande analyse van specifieke kwesties.

Contact us

If you would like to be informed regularly about the project or get in touch with us, please fill in the contact form.

contact

Project Timeline

JAN 2023

FEB 2023

MAR 2023

MAR - JUL 2023

SEP 2023

SEP 2023

OCT 2023

Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg

Kick off

Inception Report

Civil Society Dialogue

Consultations

Civil Society

Dialogue

Final Report

Project completion

Rocket.jpg

APR 2023

Heatmaps

bottom of page