top of page
Container Yard
Dwar in-negozjati dwar il-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles (FTA) u l-Ftehim dwar il-Ħarsien tal-Investiment (IPA) bejn l-UE u l-Indja

Fl-2022, l-Unjoni Ewropea (UE) u r-Repubblika tal-Indja nedew mill-ġdid formalment in-negozjati bejn l-UE u l-Indja dwar Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles (FTA) ibbilanċjat, ambizzjuż, komprensiv u ta’ benefiċċju reċiproku u nedew negozjati separati dwar Ftehim ta’ Protezzjoni tal-Investiment (IPA). In-negozjati inizjali bejn l-UE u l-Indja għal Ftehim ta' Kummerċ Ħieles tnedew fl-2007 iżda ġew sospiżi fl-2013.

 

​F'konformità mad-dikjarazzjonijiet maħruġa mill-Kummissjoni Ewropea, l-għan ġenerali tan-negozjati attwali huwa "li jiġi massimizzat il-kummerċ konsiderevoli u l-potenzjal ta' investiment bejn l-UE u l-Indja". L-Indja u l-UE diġà huma sħab kummerċjali importanti. L-UE hija t-tielet l-akbar sieħeb kummerċjali tal-Indja, li tammonta għal kważi 11 % tal-kummerċ Indjan fl-2021. L-Indja hija l-10 l-iktar sieħeb kummerċjali importanti tal-UE, li tammonta għal aktar minn 2 % tal-kummerċ tal-UE fl-2021. Liberalizzazzjoni tal-kummerċ u l-investiment bejn l-UE u L-Indja għalhekk tirrappreżenta opportunità għat-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi. Barra minn hekk, bħall-FTAs kollha tal-UE, dan il-ftehim futur huwa mistenni li jinkludi dispożizzjonijiet ambizzjużi u infurzabbli dwar il-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli u li jippromwovi standards ambjentali u tax-xogħol għoljin fl-UE u fl-Indja.

Dwar din il-Valutazzjoni tal-Impatt dwar il-Kummerċ u s-Sostenibbiltà

Il-Valutazzjoni tal-Impatt tas-Sostenibbiltà tal-Kummerċ hija analiżi robusta tal-impatt potenzjali li l-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles u l-Ftehim dwar il-Ħarsien tal-Investimenti nnegozjati bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Indja jista’ jkollhom fuq l-ekonomija, il-ħajja soċjali, l-ambjent u t-tgawdija tad-drittijiet tal-bniedem fl-Indja jew l-UE (inklużi r-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE). Il-valutazzjoni tiddependi fuq mudellar ekonomiku, reviżjoni tal-letteratura, analiżi tad-dejta statistika u konsultazzjonijiet kontinwi u mifruxa mal-partijiet interessati.

 

Relatata mal-oqsma tal-impatt, l-analiżi tikkonsisti f’erba’ pilastri ta’ sostenibbiltà: ekonomiċi, soċjali, ambjentali u dak relatat mad-drittijiet tal-bniedem. Barra minn hekk, permezz ta' studji ta' każijiet, l-SIA tipprovdi analiżi fil-fond dwar kwistjonijiet speċifiċi.

Contact us

If you would like to be informed regularly about the project or get in touch with us, please fill in the contact form.

contact

Project Timeline

JAN 2023

FEB 2023

MAR 2023

MAR - JUL 2023

SEP 2023

SEP 2023

OCT 2023

Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg

Kick off

Inception Report

Civil Society Dialogue

Consultations

Civil Society

Dialogue

Final Report

Project completion

Rocket.jpg

APR 2023

Heatmaps

bottom of page