top of page
Container Yard
EU:n ja Intian välisistä vapaakauppasopimuksesta (FTA) ja investointisuojasopimuksesta (IPA) käydyistä neuvotteluista

Vuonna 2022 Euroopan unioni (EU) ja Intian tasavalta käynnistivät virallisesti uudelleen EU:n ja Intian neuvottelut tasapainoisesta, kunnianhimoisesta, kattavasta ja molempia osapuolia hyödyttävästä vapaakauppasopimuksesta (FTA) ja aloittivat erilliset neuvottelut investointisuojasopimuksesta (IPA). EU:n ja Intian väliset alustavat neuvottelut vapaakauppasopimuksesta käynnistettiin vuonna 2007, mutta ne keskeytettiin vuonna 2013.

 

​Euroopan komission antamien lausuntojen mukaisesti meneillään olevien neuvottelujen yleisenä tavoitteena on "maksimoida EU:n ja Intian välinen huomattava kauppa- ja investointipotentiaali". Intia ja EU ovat jo tärkeitä kauppakumppaneita. EU on Intian kolmanneksi suurin kauppakumppani, jonka osuus Intian kaupasta vuonna 2021 on lähes 11 prosenttia. Intia on EU:n 10. tärkein kauppakumppani, yli 2 prosenttia EU:n kaupasta vuonna 2021. EU:n ja EU:n välisen kaupan ja investointien vapauttaminen Intia tarjoaa siksi mahdollisuuden talouskasvulle ja työpaikkojen luomiselle. Lisäksi, kuten kaikki EU:n vapaakauppasopimukset, tämän tulevan sopimuksen odotetaan sisältävän kunnianhimoisia ja täytäntöönpanokelpoisia kauppaa ja kestävää kehitystä koskevia määräyksiä ja edistävän korkeita ympäristö- ja työnormeja EU:ssa ja Intiassa.

Tietoja tästä kauppaan ja kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arvioinnista

Kaupan kestävyyden vaikutusten arviointi on vankka analyysi mahdollisista vaikutuksista, joita Euroopan unionin ja Intian tasavallan välillä neuvottelemalla vapaakauppasopimus ja investointisuojasopimus voisivat olla talouteen, yhteiskuntaan, ympäristöön ja ihmisoikeuksien nauttimiseen Intiassa tai Intiassa. EU:n (mukaan lukien EU:n syrjäisimmät alueet). Arviointi perustuu taloudelliseen mallinnukseen, kirjallisuuskatsaukseen, tilastotietojen analysointiin sekä jatkuvaan ja laaja-alaiseen sidosryhmien kuulemiseen.

 

Vaikutusalueisiin liittyen analyysi koostuu neljästä kestävän kehityksen pilarista: taloudellinen, sosiaalinen, ympäristöllinen ja ihmisoikeuksiin liittyvä. Lisäksi tapaustutkimusten avulla SIA tarjoaa syvällisen analyysin tietyistä asioista.

Contact us

If you would like to be informed regularly about the project or get in touch with us, please fill in the contact form.

contact

Project Timeline

JAN 2023

FEB 2023

MAR 2023

MAR - JUL 2023

SEP 2023

SEP 2023

OCT 2023

Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg

Kick off

Inception Report

Civil Society Dialogue

Consultations

Civil Society

Dialogue

Final Report

Project completion

Rocket.jpg

APR 2023

Heatmaps

bottom of page