top of page
Container Yard
O jednání o dohodě o volném obchodu (FTA) a
dohodě o ochraně investic (IPA) mezi EU a Indií

V roce 2022 Evropská unie (EU) a Indická republika formálně znovu zahájily jednání mezi EU a Indií o vyvážené, ambiciózní, komplexní a vzájemně výhodné dohodě o volném obchodu (FTA) a zahájily samostatná jednání o dohodě o ochraně investic (IPA). Počáteční jednání mezi EU a Indií o dohodě o volném obchodu byla zahájena v roce 2007, ale v roce 2013 byla pozastavena. 

 

V souladu s prohlášeními zveřejněnými Evropskou komisí je celkovým cílem současných jednání „maximalizovat značný obchodní a investiční potenciál mezi EU a Indií“. Indie a EU jsou již významnými obchodními partnery. EU je třetím největším obchodním partnerem Indie a v roce 2021 se na ní podílí téměř 11 % indického obchodu. Indie je 10. nejvýznamnějším obchodním partnerem EU, na niž se v roce 2021 podílí více než 2 % obchodu EU. Liberalizace obchodu a investic mezi EU a Indie tak představuje příležitost pro hospodářský růst a tvorbu pracovních míst. Kromě toho se očekává, že stejně jako všechny dohody o volném obchodu EU bude tato budoucí dohoda obsahovat ambiciózní a vymahatelná ustanovení o obchodu a udržitelném rozvoji a bude podporovat vysoké environmentální a pracovní normy v EU a Indii.

O tomto posouzení dopadu obchodu a udržitelnosti

Posouzení dopadu udržitelnosti obchodu je rozsáhlá analýza potenciálního dopadu, který by mohla mít dohoda o volném obchodu a dohoda o ochraně investic vyjednaná mezi Evropskou unií a Indickou republikou na ekonomiku, společenský život, životní prostředí a požívání lidských práv v Indii, resp. EU (včetně nejvzdálenějších regionů EU). Hodnocení se opírá o ekonomické modelování, přehled literatury, statistickou analýzu dat a nepřetržité a rozsáhlé konzultace se zúčastněnými stranami.

 

Ve vztahu k oblastem dopadu se analýza skládá ze čtyř pilířů udržitelnosti: ekonomického, sociálního, environmentálního a pilíře souvisejícího s lidskými právy. Navíc prostřednictvím případových studií poskytuje SIA hloubkovou analýzu konkrétních problémů

Contact us

If you would like to be informed regularly about the project or get in touch with us, please fill in the contact form.

contact

Project Timeline

JAN 2023

FEB 2023

MAR 2023

MAR - JUL 2023

SEP 2023

SEP 2023

OCT 2023

Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg

Kick off

Inception Report

Civil Society Dialogue

Consultations

Civil Society

Dialogue

Final Report

Project completion

Rocket.jpg

APR 2023

Heatmaps

bottom of page