top of page
Container Yard
O pregovorima o Sporazumu o slobodnoj trgovini (FTA) i Sporazumu o zaštiti ulaganja (IPA) između EU i Indije

Godine 2022. Europska unija (EU) i Republika Indija službeno su ponovno pokrenule pregovore između EU i Indije o uravnoteženom, ambicioznom, sveobuhvatnom i obostrano korisnom sporazumu o slobodnoj trgovini (FTA) i pokrenule odvojene pregovore o sporazumu o zaštiti ulaganja (IPA). Početni pregovori između EU-a i Indije o sporazumu o slobodnoj trgovini pokrenuti su 2007., ali su obustavljeni 2013.

 

​U skladu s izjavama koje je objavila Europska komisija, opći cilj trenutnih pregovora je "maksimizirati značajan trgovinski i investicijski potencijal između EU-a i Indije". Indija i EU već su važni trgovinski partneri. EU je treći najveći trgovinski partner Indije, s gotovo 11 % indijske trgovine 2021. Indija je 10. najvažniji trgovinski partner EU-a, s preko 2 % trgovine EU-a 2021. Liberalizacija trgovine i ulaganja između EU-a i Indija stoga predstavlja priliku za gospodarski rast i otvaranje radnih mjesta. Štoviše, kao i svi sporazumi o slobodnoj trgovini EU-a, očekuje se da će ovaj budući sporazum uključivati ambiciozne i provedive odredbe o trgovini i održivom razvoju te promicati visoke ekološke i radne standarde u EU-u i Indiji.

O ovoj Procjeni utjecaja na trgovinu i održivost

Procjena učinka održivosti trgovine robusna je analiza potencijalnog utjecaja koji bi Sporazum o slobodnoj trgovini i Sporazum o zaštiti ulaganja dogovoren između Europske unije i Republike Indije mogli imati na gospodarstvo, društveni život, okoliš i uživanje ljudskih prava u Indiji ili EU (uključujući najudaljenije regije EU). Procjena se oslanja na ekonomsko modeliranje, pregled literature, analizu statističkih podataka i stalne i široke konzultacije s dionicima.

 

 Vezano uz područja utjecaja, analiza se sastoji od četiri stupa održivosti: ekonomskog, društvenog, ekološkog i onog koji se odnosi na ljudska prava. Uz to, kroz studije slučaja, SIA pruža detaljnu analizu specifičnih pitanja.

Contact us

If you would like to be informed regularly about the project or get in touch with us, please fill in the contact form.

contact

Project Timeline

JAN 2023

FEB 2023

MAR 2023

MAR - JUL 2023

SEP 2023

SEP 2023

OCT 2023

Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg

Kick off

Inception Report

Civil Society Dialogue

Consultations

Civil Society

Dialogue

Final Report

Project completion

Rocket.jpg

APR 2023

Heatmaps

bottom of page