top of page
Container Yard
O negocjacjach w sprawie umowy o wolnym handlu (FTA) i umowy o ochronie inwestycji (IPA) między UE a Indiami

W 2022 r. Unia Europejska (UE) i Republika Indii oficjalnie wznowiły negocjacje między UE a Indiami w sprawie wyważonej, ambitnej, kompleksowej i korzystnej dla obu stron umowy o wolnym handlu (FTA) oraz rozpoczęły oddzielne negocjacje w sprawie umowy o ochronie inwestycji (IPA). Wstępne negocjacje między UE a Indiami w sprawie umowy o wolnym handlu rozpoczęto w 2007 r., ale zostały zawieszone w 2013 r.

 

Zgodnie z oświadczeniami wydanymi przez Komisję Europejską, nadrzędnym celem obecnych negocjacji jest „maksymalizacja znacznego potencjału handlowego i inwestycyjnego między UE a Indiami”. Indie i UE są już ważnymi partnerami handlowymi. UE jest trzecim co do wielkości partnerem handlowym Indii, odpowiadając za prawie 11 % indyjskiego handlu w 2021 r. Indie są 10. najważniejszym partnerem handlowym UE, odpowiadając za ponad 2 % handlu UE w 2021 r. Liberalizacja handlu i inwestycji między UE a Indiami stanowią zatem szansę na wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Ponadto, podobnie jak wszystkie unijne umowy o wolnym handlu, oczekuje się, że ta przyszła umowa będzie zawierać ambitne i możliwe do wyegzekwowania postanowienia dotyczące handlu i zrównoważonego rozwoju oraz będzie promować wysokie standardy ochrony środowiska i pracy w UE i Indiach.

O niniejszej ocenie wpływu na handel i zrównoważony rozwój

Ocena wpływu handlu na zrównoważony rozwój to solidna analiza potencjalnego wpływu, jaki umowa o wolnym handlu i umowa o ochronie inwestycji wynegocjowana między Unią Europejską a Republiką Indii może mieć na gospodarkę, życie społeczne, środowisko i korzystanie z praw człowieka w Indiach lub UE (w tym najbardziej oddalone regiony UE). Ocena opiera się na modelowaniu ekonomicznym, przeglądzie literatury, analizie danych statystycznych oraz ciągłych i szeroko zakrojonych konsultacjach z zainteresowanymi stronami.

 

W odniesieniu do obszarów wpływu analiza składa się z czterech filarów zrównoważonego rozwoju: ekonomicznego, społecznego, środowiskowego oraz związanego z prawami człowieka. Dodatkowo, poprzez studia przypadków, SIA zapewnia dogłębną analizę konkretnych kwestii.

Contact us

If you would like to be informed regularly about the project or get in touch with us, please fill in the contact form.

contact

Project Timeline

JAN 2023

FEB 2023

MAR 2023

MAR - JUL 2023

SEP 2023

SEP 2023

OCT 2023

Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg

Kick off

Inception Report

Civil Society Dialogue

Consultations

Civil Society

Dialogue

Final Report

Project completion

Rocket.jpg

APR 2023

Heatmaps

bottom of page