top of page
Container Yard
O rokovaniach o dohode o voľnom obchode (FTA) a dohode o ochrane investícií (IPA) medzi EÚ a Indiou

V roku 2022 Európska únia (EÚ) a Indická republika formálne znovu začali rokovania medzi EÚ a Indiou o vyváženej, ambicióznej, komplexnej a vzájomne výhodnej dohode o voľnom obchode (FTA) a začali samostatné rokovania o dohode o ochrane investícií (IPA). Počiatočné rokovania medzi EÚ a Indiou o dohode o voľnom obchode sa začali v roku 2007, ale v roku 2013 boli pozastavené.

 

V súlade s vyhláseniami zverejnenými Európskou komisiou je celkovým cieľom súčasných rokovaní „maximalizovať značný obchodný a investičný potenciál medzi EÚ a Indiou“. India a EÚ sú už teraz dôležitými obchodnými partnermi. EÚ je tretím najväčším obchodným partnerom Indie, na ktorý pripadá takmer 11 % indického obchodu v roku 2021. India je 10. najdôležitejším obchodným partnerom EÚ, na ktorý pripadá viac ako 2 % obchodu EÚ v roku 2021. Liberalizácia obchodu a investícií medzi EÚ a India preto predstavuje príležitosť pre hospodársky rast a vytváranie pracovných miest. Okrem toho sa očakáva, že tak ako všetky dohody o voľnom obchode EÚ, aj táto budúca dohoda bude obsahovať ambiciózne a vynútiteľné ustanovenia o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji a bude podporovať vysoké environmentálne a pracovné normy v EÚ a Indii.​

O tomto hodnotení vplyvu obchodu a udržateľnosti

Hodnotenie vplyvu na udržateľnosť obchodu je rozsiahla analýza potenciálneho vplyvu, ktorý by Dohoda o voľnom obchode a Dohoda o ochrane investícií prerokovaná medzi Európskou úniou a Indickou republikou mohla mať na hospodárstvo, spoločenský život, životné prostredie a uplatňovanie ľudských práv v Indii resp. EÚ (vrátane najvzdialenejších regiónov EÚ). Hodnotenie sa opiera o ekonomické modelovanie, prehľad literatúry, štatistickú analýzu údajov a nepretržité a rozsiahle konzultácie so zainteresovanými stranami.

 

Pokiaľ ide o oblasti vplyvu, analýza pozostáva zo štyroch pilierov udržateľnosti: ekonomického, sociálneho, environmentálneho a piliera súvisiaceho s ľudskými právami. Okrem toho prostredníctvom prípadových štúdií poskytuje SIA hĺbkovú analýzu konkrétnych problémov.

Contact us

If you would like to be informed regularly about the project or get in touch with us, please fill in the contact form.

contact

Project Timeline

JAN 2023

FEB 2023

MAR 2023

MAR - JUL 2023

SEP 2023

SEP 2023

OCT 2023

Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg

Kick off

Inception Report

Civil Society Dialogue

Consultations

Civil Society

Dialogue

Final Report

Project completion

Rocket.jpg

APR 2023

Heatmaps

bottom of page