top of page
Container Yard
Om förhandlingarna om frihandelsavtalet (FTA) och investeringsskyddsavtalet (IPA) mellan EU och Indien

År 2022 återupptog Europeiska unionen (EU) och Republiken Indien formellt förhandlingarna mellan EU och Indien om ett balanserat, ambitiöst, heltäckande och ömsesidigt fördelaktigt frihandelsavtal (FTA) och inledde separata förhandlingar om ett investeringsskyddsavtal (IPA). De inledande förhandlingarna mellan EU och Indien om ett frihandelsavtal inleddes 2007 men avbröts 2013.

 

I linje med uttalandena från Europeiska kommissionen är det övergripande målet för de pågående förhandlingarna "att maximera den betydande handels- och investeringspotentialen mellan EU och Indien". Indien och EU är redan viktiga handelspartner. EU är Indiens tredje största handelspartner och står för nästan 11 % av Indiens handel 2021. Indien är EU:s 10:e viktigaste handelspartner och står för över 2 % av EU:s handel 2021. Liberalisering av handel och investeringar mellan EU och Indien utgör därför en möjlighet för ekonomisk tillväxt och skapande av jobb. Dessutom, liksom alla EU:s frihandelsavtal, förväntas detta framtida avtal innehålla ambitiösa och verkställbara bestämmelser om handel och hållbar utveckling och främja höga miljö- och arbetsnormer i EU och Indien.

Om denna konsekvensbedömning för handel och hållbarhet

Trade Sustainability Impact Assessment är en robust analys av den potentiella inverkan som frihandelsavtalet och investeringsskyddsavtalet som förhandlats fram mellan Europeiska unionen och Republiken Indien kan ha på ekonomin, det sociala livet, miljön och åtnjutandet av mänskliga rättigheter i Indien eller EU (inklusive EU:s yttersta randområden). Bedömningen bygger på ekonomisk modellering, litteraturöversikt, statistisk dataanalys och kontinuerliga och omfattande samråd med intressenter.

 

Relaterat till påverkansområdena består analysen av fyra hållbarhetspelare: ekonomisk, social, miljömässig och den som är relaterad till mänskliga rättigheter. Genom fallstudier ger SIA dessutom en djupgående analys av specifika frågor.

Contact us

If you would like to be informed regularly about the project or get in touch with us, please fill in the contact form.

contact

Project Timeline

JAN 2023

FEB 2023

MAR 2023

MAR - JUL 2023

SEP 2023

SEP 2023

OCT 2023

Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg

Kick off

Inception Report

Civil Society Dialogue

Consultations

Civil Society

Dialogue

Final Report

Project completion

Rocket.jpg

APR 2023

Heatmaps

bottom of page