top of page
Container Yard
ELi ja India vahelise vabakaubanduslepingu (FTA) ja investeeringute kaitse lepingu (IPA) läbirääkimiste kotha

2022. aastal taasalustasid Euroopa Liit (EL) ja India Vabariik ametlikult ELi-India läbirääkimisi tasakaalustatud, ambitsioonika, kõikehõlmava ja vastastikku kasuliku vabakaubanduslepingu (FTA) üle ning alustasid eraldi läbirääkimisi investeeringute kaitse lepingu (IPA) üle. Esialgsed läbirääkimised ELi ja India vahel vabakaubanduslepingu sõlmimiseks algasid 2007. aastal, kuid need peatati 2013. aastal.

 

Kooskõlas Euroopa Komisjoni avaldatud avaldustega on praeguste läbirääkimiste üldeesmärk "maksimeerida märkimisväärset kaubandus- ja investeerimispotentsiaali ELi ja India vahel". India ja EL on juba praegu olulised kaubanduspartnerid. EL on India suuruselt kolmas kaubanduspartner, moodustades 2021. aastal peaaegu 11% India kaubandusest. India on ELi tähtsuselt 10. kaubanduspartner, moodustades 2021. aastal üle 2% ELi kaubavahetusest. ELi ja ELi vahelise kaubanduse ja investeeringute liberaliseerimine India annab seega võimaluse majanduskasvuks ja töökohtade loomiseks. Lisaks peaks see tulevane leping, nagu kõik ELi vabakaubanduslepingud, sisaldama ambitsioonikaid ja jõustatavaid sätteid kaubanduse ja säästva arengu kohta ning edendama kõrgeid keskkonna- ja tööstandardeid ELis ja Indias.

Selle kaubanduse ja jätkusuutlikkuse mõjuhinnangu kohta

Kaubanduse jätkusuutlikkuse mõju hindamine on põhjalik analüüs võimaliku mõju kohta, mida Euroopa Liidu ja India Vabariigi vahel sõlmitud vabakaubandusleping ja investeeringute kaitse leping võivad avaldada majandusele, ühiskonnaelule, keskkonnale ja inimõiguste kasutamisele Indias või Indias või Indias. EL (sealhulgas ELi äärepoolseimad piirkonnad). Hindamine tugineb majanduslikule modelleerimisele, kirjanduse ülevaatele, statistilisele andmete analüüsile ning pidevatele ja laiaulatuslikele konsultatsioonidele sidusrühmadega.

 

Mõjuvaldkondadega seonduvalt koosneb analüüs neljast jätkusuutlikkuse sambast: majanduslik, sotsiaalne, keskkondlik ja inimõigustega seonduv. Lisaks pakub SIA juhtumiuuringute kaudu konkreetsete probleemide süvaanalüüsi.

Contact us

If you would like to be informed regularly about the project or get in touch with us, please fill in the contact form.

contact

Project Timeline

JAN 2023

FEB 2023

MAR 2023

MAR - JUL 2023

SEP 2023

SEP 2023

OCT 2023

Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg

Kick off

Inception Report

Civil Society Dialogue

Consultations

Civil Society

Dialogue

Final Report

Project completion

Rocket.jpg

APR 2023

Heatmaps

bottom of page