top of page
Container Yard
O pogajanjih o sporazumu o prosti trgovini (FTA) in sporazumu o zaščiti naložb (IPA) med EU in Indijo

Leta 2022 sta Evropska unija (EU) in Republika Indija uradno znova začeli pogajanja med EU in Indijo o uravnoteženem, ambicioznem, celovitem in obojestransko koristnem sporazumu o prosti trgovini (FTA) ter začeli ločena pogajanja o sporazumu o zaščiti naložb (IPA). Začetna pogajanja med EU in Indijo o prostotrgovinskem sporazumu so se začela leta 2007, vendar so bila leta 2013 prekinjena.

 

V skladu z izjavami, ki jih je objavila Evropska komisija, je splošni cilj trenutnih pogajanj "povečanje znatnega trgovinskega in naložbenega potenciala med EU in Indijo". Indija in EU sta že pomembni trgovinski partnerici. EU je tretja največja trgovinska partnerica Indije, saj leta 2021 predstavlja skoraj 11 % indijske trgovine. Indija je 10. najpomembnejša trgovinska partnerica EU, saj leta 2021 predstavlja več kot 2 % trgovine EU. Liberalizacija trgovine in naložb med EU in Indija torej predstavlja priložnost za gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest. Poleg tega se pričakuje, da bo tako kot vsi sporazumi o prosti trgovini EU tudi ta prihodnji sporazum vključeval ambiciozne in izvršljive določbe o trgovini in trajnostnem razvoju ter spodbujal visoke okoljske in delovne standarde v EU in Indiji.

O tej oceni učinka na trgovino in trajnost

Trade Sustainability Impact Assessment je robustna analiza možnega vpliva, ki bi ga lahko imela sporazum o prosti trgovini in sporazum o zaščiti naložb, sklenjena med Evropsko unijo in Republiko Indijo, na gospodarstvo, družbeno življenje, okolje in uživanje človekovih pravic v Indiji oz. EU (vključno z najbolj oddaljenimi regijami EU). Ocena temelji na ekonomskem modeliranju, pregledu literature, analizi statističnih podatkov ter stalnih in obsežnih posvetovanjih z zainteresiranimi stranmi.

 

Glede na področja vpliva je analiza sestavljena iz štirih stebrov trajnosti: ekonomskega, socialnega, okoljskega in stebra, ki se nanaša na človekove pravice. Poleg tega SIA s študijami primerov zagotavlja poglobljeno analizo posebnih vprašanj.

Contact us

If you would like to be informed regularly about the project or get in touch with us, please fill in the contact form.

contact

Project Timeline

JAN 2023

FEB 2023

MAR 2023

MAR - JUL 2023

SEP 2023

SEP 2023

OCT 2023

Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg
Rocket.jpg

Kick off

Inception Report

Civil Society Dialogue

Consultations

Civil Society

Dialogue

Final Report

Project completion

Rocket.jpg

APR 2023

Heatmaps

bottom of page